Albisteak

 
Plentziako Udalbaltzak 2016ko martxoaren 17an egindako Osoko Bilkuran, honako hau erabaki du: Norgeiagoka erregimenean emango diren diru-laguntzak banatezeko prozedura diru-laguntzak banatzeko prozedura eta balorazio irizpideei, Udalaren ondasunen erabilpena herri elkarteei lagatzea arautzen duen Ordenantzari eta Elkarteen udal erregistroaren araudia behin-behineko onepsena ematea.

Interesduna hiru espedienteak atertzeko aukera izango dute 30 eguneko epean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau sartu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Epe hori amaitutakoan erreklamaziorik aurkeztu ez bada, erabakia behin betiko onartuko dira.

2016/03/30eko 59 zk. BAO argitaratutakoa.