Albisteak

 
Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Dekretuaren 100 artikuluaren 3 atalean eta hurrengoetan xedatzen denaren arabera, 2015rako Landa eta Hiri Ondasun Higiezinen Zergadunen  erroldaren aldakia jendaurrean jartzen da hamabost asteguneko epean, guztiok jakin dezaten eta bidezko errekurtsoak egin ahal izan daitezen.