Albisteak

 
Onartutakoen eta ez onartutakoen, eta hauen arrazoiaren, zerrenda argitaratzen da.
Erreklamaziorik egonez gero, maiatzaren 6ko 14:00ak arte aurkeztu ahalko dira.

ONARTU ETA EZ ONARTUEN, ETA ARRAZOIEN, ZERRENDA