Albisteak

 
Webgune honetako "UDALA" ataleko "Jendaurrean Jartzea" azpiatalean Udalerriko 2016rako Hiri Ondasun eta Landa Ondasun Higiezinen Katrastro-Errolda ediktoa eta 2015ko Udal Aurrekontuaren Kontu Orokorreko Iragarkia igo dira.